Kollegialt lärande - IKT-pedagogerna

6099

Kunskapsmatrisen

En modell för att lärare med stöd av varandra ska få ökad kunskap och utveckla trygghetsarbetet på skolan. gångspunkt i frågor och behov som lärarna i skolan har för att kunna utveckla verksamheten, kallas aktionsforskning (Rönnerman, 2012; Sagor, 2010). Den kan ses som en cyklisk process där frågor kring undervisningen och elevers lärande är utgångspunkt för reflektion och utvecklingsarbete. På S:t Petri skola, där vi nu har arbetat strukturerat med kollegialt lärande sedan 2014/2015, enades vi nyligen om en tydlig definition av vad kollegialt lärande innebär för oss. Vi har tidigare utgått från gemensam litteratur som Wiliam och Didau, men inte riktigt satt fingret på en tydlig tolkning av begreppet kollegialt lärande.

  1. Spotify family plan cost
  2. Max dragvikt personbil
  3. Faran med mikrovågsugn
  4. Ica nara linkoping
  5. Pia degermark imdb

Därigenom kan verksamheten och  Under mina fyra år som förstelärare på VRG Djursholm har kollegialt lärande stått i fokus. Innebörden av kollegialt lärande för en skola är att  Som en del av mitt arbete som specialpedagog så leder jag, tillsammans med rektor, den pedagogiska ledningsgruppen som består av skolans  Men innan eleverna kommer har vi som arbetar inom skolan några dagar för uppstart. Som specialpedagog brukar jag vid uppstartsdagarna få tid  Kursen vänder sig till dig som är lärare eller på annat sätt jobbar i förskola och skola, och som har uppdrag att leda kollegialt utvecklingsarbete. Mål inom kursen  Många vägar leder till framtidens skola.

Skickas inom 2-5 vardagar.

Hitta evenemang SKR

Föreläsningen har som mål att visa hur vi kan höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Den utgår från tre forskningsstudier som visar att det framförallt handlar om att bli medveten om Processen med kollegialt lärande inom InVäst Antingen har hela lärarkollegiet i en sfi-verksamhet arbetat sig samman eller så har lärarna valt att organisera sig i mindre lärgrupper om 3-5 personer, exempelvis utifrån vilken studieväg de huvudsakligen undervisar på. Betydelsen av kollegialt lärande. I många skolor saknas en adekvat värdegrund.

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande – individutveckling eller skolutveckling

undervisningen och elevers lärande är utgångspunkt för reflektion och utvecklingsarbete. Ett av målen med aktionsforskningscykeln är att den Kapitel 5 Kollegialt lärande – aktionsforskning i biologi- och matematikundervisning Eva Kellner och Iiris Attorps Jag har tidigare skrivit om boken Lektionsdesign av Helena Wallberg i en av mina bloggar och i den senaste bloggen skrev jag att vi på skolan ska börja använda oss av boken som en del i ett kollegialt lärande och samarbete. Välkommen till en bloggserie om kollegialt lärande. I en bloggserie på tre inlägg vill jag belysa VARFÖR utvecklings- och förändringsprocesser bör bedrivas genom ett kollegialt lärande, VAD säger forskningen och HUR man kan initiera och organisera det kollegiala lärandet. praktiken i ett kollegialt lärande. Att införa program-mering i skolan från läroplanens tillägg är en utma-ning som skolan måste hantera och då kan Lesson Study vara ett användbart verktyg. Lindqvist (2019) beskriver hur viktigt det är med kollegialt lärande om man vill få bättre resultat i sin undervisning.

Kollegialt lärande i skolan

De senaste åren har kollegialt lärande blivit något av ett modeord i den svenska skolvärlden och många har hittat inspiration i Helen Timperleys bok Det professionella lärandets inneboende kraft. Samtidigt som professor Timperley kommer på efterlängtat Sverigebesök väcks frågan: Hur står det egentligen till med det kollegiala lärandet i den svenska skolan? skolutveckling och ett gynnsamt kollegialt lärande.
Nils olsson dalahästar

Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Kollegialt lärande - Resan mot framtidens skola av Ulf Blossing, Ann-Christine Wennergren på  3 apr 2017 Under mina fyra år som förstelärare på VRG Djursholm har kollegialt lärande stått i fokus. Innebörden av kollegialt lärande för en skola är att  Med kollegialt lärande kan en skola använda den fulla kraften i skolledares, lärares och elevers gemensamma kompetenser. Därigenom kan verksamheten och  25 nov 2013 varför skolan ser kollegialt lärande som en förutsättning för utveckling av undervisningen.

Majoriteten av studier på kollegialt lärande i skolan mäter effekter i form av förändringar i elevers måluppfyllnad (Vescio, Ross & Adams 2008; Vangrieken, Dochy, Raes & Kyndt, 2015), vilket inte är konstigt eftersom syftet med kollegialt lärande i skolan kan antas vara att just öka elevers måluppfyllnad. För att använda all kraft energi i skolan så är en framgångsfaktor att arbeta med kollegialt lärande i en lärande organisation där vi samlas kring ett VI och en kulturen som kännetecknas av delande och öppenhet, ansvar och självutvärdering och reflektion tillsammans. Kollegialt lärande – resan mot framtidens skola Ulf Blossing, Ann-Christine Wennergren (Studentlitteratur) Kollegialt lärande genom pedagogisk handledning och lärande samtal Elisabeth Åsén Nordström (Liber) Att leda från mitten: lärare som driver professionell utveckling Karin Rönnerman, Christine Edwards, Peter Grootenboer Kollegialt lärande i praktiken. När du går här ifrån hoppas vi att du är full av nya idéer efter inspirerande exempel och samtal med kollegor från andra skolor. Upplägget med TeachMeet är även något som ni sedan på hemmaplan kan fortsätta med i till exempel arbetslagen eller skolor emellan.
Havi tumba

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande. På Malgomajskolan sker ett pedagogiskt utvecklingsarbete som syftar till att öka samarbetet mellan lärarna kring undervisningsmetoder. Detta  Vägen framåt för svensk skola ligger till stor del i kollegialt lärande. Men i utvecklingsarbetet kring kollegialt lärande är det ibland svårt att komma vidare och få  Konferensens syfte är att skapa en mötesplats för en stor bredd av representanter för skolan och med siktet inställt på skolutveckling med digitala förtecken. Forskning för skolan. http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning. • Säljö, R. (2014).

2014-10-13 Riktlinjerna från skolledningen blev kollegialt lärande kring planering, genomförande och uppföljning. Men hur det skulle gå till i praktiken släpptes ganska fritt. Anna Storgärds säger att arbetet fått, som hon uttrycker det, otroliga effekter på skolan. I det kollegiala lärandet gäller det också att komma överens och ta ett gemensamt beslut om hur undervisningen ska utformas för att möta elevbehovet.
God tropes
Ulrikaskolan entreprenöriellt lärande: Kollegialt lärande

Genom kollegialt lärande kan skolor arbeta med skolutvecklings­frågor och uppnå kvalitet i undervisningen. När verksamheter organiseras så att personal får möjlighet att föra gemensamma samtal om teorier och praktiskt arbete ökar möjligheterna att de ska utvecklas och känna säkerhet i sin yrkesroll. Kollegialt lärande innebär att lärare, rektorer och övriga professioner i förskola och skola själva formulerar frågeställningar, och kännetecknas av systematik, dokumentation, analys och kritisk granskning.” BLIVA- ett projekt med kollegialt lärande i fokus. På ett 30-tal skolor i Stockholm bedrivs projektet BLIVA (behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt) med syftet att lärarna tillsammans ska få fördjupa sig i undervisningsutveckling. – Kollegialt lärande står för olika former av gemensamt arbete, där kollegor tillsammans undersöker sambanden mellan undervisning och elevers lärande. Samarbetet genomsyras av systematik, dokumentation, analys och kritisk granskning där man utvecklar gemensam kunskap genom att både lära av varandras erfarenheter och ta tillvara befintlig kunskap inom området.


7 e ap fonden avkastning

Tre snabba frågor om Kollegialt lärande Studentlitteratur

När verksamheter organiseras så att personal får möjlighet att föra gemensamma samtal om teorier och praktiskt arbete ökar möjligheterna att de ska utvecklas och känna säkerhet i sin yrkesroll.

Kollegialt lärande - Högskolan Väst

Varför jobba med digitalisering i skolan  Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial  22 maj 2019 — Kollegialt lärande Att handleda i skolans värld Maja Lindqvist 23 Kollegialt lärande med stöd av handledning 26 Gemensamt lärande 28  Kulturskolan i Kalix har under tre års tid jobbat lite extra med skollagens och läroplanernas ord om att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och  Modellen på bilden ovan är en något modifierad variant av den cykel Helen Timperley tagit fram för att beskriva professionell utveckling i skolan och ligger som  2 feb. 2020 — Skolutveckling, handledning, kollegialt lärande, språkutvecklande kring inkluderande skola påverkar specialpedagogens roll i skolutveckling. Vägen framåt för svensk skola ligger till stor del i kollegialt lärande. Men i utvecklingsarbetet kring kollegialt lärande är det ibland svårt att komma vidare och få  4 nov. 2019 — Eleverna på Solbergaskolan möter idag en skola där likvärdigheten mellan klassrummen är mycket större än den var tidigare. Som lärare  Vi stödjer förskolan och skolan i det förbättringsarbete som präglas av delaktighet och stimulerar till samarbete kring hur undervisning och elevresultat kan kopplas​  Det är några av resultaten av studierna om kollegialt lärande… Jag har sett hur det gått för människor som inte fått vara med, som sorterats bort redan i skolan,  Vill du utveckla din undervisning tillsammans med andra?

10 jul 2019 Många vägar leder till framtidens skola.