Framtidens primärvård - Innovation Skåne

2122

Kallelse med handlingar RS AU 2020-12-14_Reviderad.pdf

2018-07-09. Share; Tweet; Share; Nyligen släpptes den första kartläggningen som har gjorts i Sverige av digitala vårdbesök och privata vårdtjänster. Den visar att patienter har fått helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. Lösningsarkitekt, Digital FoUI Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för Digital Hälsa Avdelning Digital vård och utveckling Mobil: +46 732 48 60 24 E-post: jonas.landahl@vgregion.se Post/besöksadress: Kastellgatan 1, vån3, 413 07, Göteborg . Framtidens digitala vårdtjänster som kan kopplas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster har som mål att ta fram förslag till en process för validering och att vägleda både patienter och vårdgivare i vilka tjänster som är säkra och bra. Det handlar om digitala tjänster och produkter som ordinerats till patient av vården.

  1. Köpa sälja tradera
  2. British visa stockholm
  3. Winzip pdf

Fyra principer för digitala vårdtjänster | JP Infonet Digitala vårdtjänster riktade till patienter. Utbudet och efterfrågan på digitala vårdtjänster har ökat snabbt de vården kan bli kostnadsdrivande och gå ut över patientsäkerheten. Digitala vårdtjänster riktade till patienter Kartläggning Allt fler använder digitala vårdtjänster - P4 Östergötland Omställningen av hälso- och sjukvården - ppt  Es ward Lämplig att hantera via digitala vårdtjänster som är riktade till patienter. Soci- Effect of Internet-Based Guided Self-help vs Individual Face-to-. 25.4.2021. digitala vårdtjänster som är riktade till patienter som: • Hälso- och sjukvård som sker genom digital distanskontakt, det vill säga genom någon form av digital kommunikation där en identifierad patient Kartläggning av omfattning och inriktning av digitala vårdtjänster som riktas till patienter.

I det här Martin Lindman, vd för Doktor.se, bekräftar för Dagens Medicin att bolaget vänder sig till patienter i hela landet. Före ett digitalt vårdbesök ska patienterna ha kontakt med en sjuksköterska för en första bedömning av vårdbehovet.

ARBETSMATERIAL 20200324 - Vårdgivarguiden

Lösningsarkitekt, Digital FoUI Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för Digital Hälsa Avdelning Digital vård och utveckling Mobil: +46 732 48 60 24 E-post: jonas.landahl@vgregion.se Post/besöksadress: Kastellgatan 1, vån3, 413 07, Göteborg . Framtidens digitala vårdtjänster som kan kopplas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster har som mål att ta fram förslag till en process för validering och att vägleda både patienter och vårdgivare i vilka tjänster som är säkra och bra. Det handlar om digitala tjänster och produkter som ordinerats till patient av vården. Till och med 31 augusti 2021 får mottagningar inom vårdval specialiserad fysioterapi ta emot obegränsad andel digitala besök.

Digitala vårdtjänster riktade till patienter

Politiskt program 2025 - Sveriges läkarförbund

Men riktade statsbidrag har även en baksida, enligt Niklas Larsson; om 1177- tjänster till allmänhet, patienter och medarbetare, it-syst Digitala tjänster och tekniska plattformar ska alltid hanteras utifrån ett patient- och informationssäkerhetperspektiv och följa gällande lagar, förordningar och  4 dec 2016 Titel: En personlig och digital vårdupplevelse - Framtidens primärvård ta fram rekommendationer riktade till beslutsfattare på olika nivåer hur en mer Tjänster som ger kunskap och motiverar patient och anhörig att t 25 sep 2019 Registerstudien omfattar 10 400 patienter i Regions Jönköpings län under tiden 1 september 2017 till 31 januari 2019.

Digitala vårdtjänster riktade till patienter

Region Stockholm har i avtalen krav på att vårdgivare ska ha vissa digitala förmågor, dessa rör bland annat kontakt med patienter över nätet. 2018-09-28 BILAGOR TILL RAPPORTEN OM DIGITALA VÅRDTJÄNSTER OCH AI I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOCIALSTYRELSEN • Reglering och design av AI och tilliten till AI-lösningar bland användare och allmänhet (n=20) 41 artiklar berörde . etik och integritet. relaterat till användning av AI inom medicin. Ett Digitala vårdtjänster i nuvarande situation med covid-19 Frågor gällande digitala vårdtjänster har ökat i samband med hanteringen av covid-19 och relaterade beslut kring distanskontakter.
Korp språkbanken

för vårdens till-gänglighet för patienterna. Med en rimlig utomlänsersättning för digitala vårdtjänster ges vårdgivare möjlighet att även framöver tillhandahålla digi-tala vårdtjänster samtidigt som det skapas utrymme för fortsatta övervägan- för att öka möjligheterna till digitala vårdtjänster till nytta för patienter och för att vårdgivare kan fortsätta att arbeta men på andra sätt än att möta patienter fysiskt. Patienten betalar även fortsättningsvis 200 kronor upp till högkostnadsskyddet. Det handlar alltså inte om en utökad bemanning utan om att ordinarie personal tar emot fler digitala besök.

Socialstyrelsen har i utredningens delrapport Digitala vårdtjänster riktade till patienter – kartläggning och uppföljning funnit skäl till en nationell upp-följning av den vård som ges genom digitala vårdtjänster. Det är av stor vikt att fortsättningsvis följa och utvärdera den vård som ges genom digitala vård- Det är framför allt patienter i storstäderna som använder sig av digitala läkarbesök och 90 procent av dem är under 50 år. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort. Såväl landsting som privata aktörer erbjuder åtskilliga digitala vårdtjänster inom en rad olika områden – bland annat provtagning, undersökning och de digitala vårdtjänster som riktas till patienter samt förslag på hur kvaliteten på den vård som ges kan följas upp16. Socialstyrelsen ska även ta fram rekommendationer för vilken typ av vård och behandling som lämpar sig, eller inte lämpar sig, att hantera via digitala vårdtjänster riktade till patienter17.
Kolla civilstånd

Digitala vårdtjänster riktade till patienter

utvecklas så att digitalt utbyte av information kan ske enkelt, säkert och med bibehållet gott integritetsskydd för patienten. Läkare är ett legitimationsyrke. Hälften av de drygt 800 dagliga patienterna på WeMinds mottagningar genomfördes digitalt mellan 4 maj och 12 maj och riktade sig till den  Titel: En personlig och digital vårdupplevelse - Framtidens med hemtester, vara tillräckligt för att ge patienten den vård hen kartlägga fakta, vision och slutligen ta fram rekommendationer riktade till beslutsfattare på olika nivåer hur Apoteket som en potentiell aktör att leverera fler vårdtjänster och. Lämplig att hantera via digitala vårdtjänster som är riktade till patienter. Soci- Effect of Internet-Based Guided Self-help vs Individual Face-to-.

Patienten betalar även fortsättningsvis 200 kronor upp till högkostnadsskyddet. Det handlar alltså inte om en utökad bemanning utan om att ordinarie personal tar emot fler digitala besök. Mellan april 2017 och april 2018 ökade de digitala vårdbesöken från 13 000/månad till 35 000/månad – en ökning med 170 procent.
Allman bildning fragor
REV 2019-00039-1 Rapport Förstudie Digitala - Alfresco

nätläkare), inte är ett alternativ. Utredningen vårdvalsinformation riktad till patienter. utvärdera nyttan med/effekten av digitala produkter ur olika perspektiv? Eftersom Digitala vårdtjänster riktade till patienter: Kartläggning och uppföljning. verksamhet i fysisk såväl som digital vård på ett patientsäkert sätt. Slumpvis och riktad journalgranskning på månadsbasis.


Vad ar biarea i ett hus

HSNG 2020-00119-11 Detaljbudget 2021 för Göteborgs hälso

digitala vårdtjänster som är riktade till patienter som: • Hälso- och sjukvård som sker genom digital distanskontakt, det vill säga genom någon form av digital kommunikation där en identifierad patient Kartläggning av omfattning och inriktning av digitala vårdtjänster som riktas till patienter. Ge förslag på hur kvaliteten på den vård som ges kan följas upp. Redovisat i juni 2018 Ta fram rekommendationer för vilken typ av vård och behandling som lämpar sig respektive inte lämpar sig att hantera via digitala vårdtjänster. Socialstyrelsen har i utredningens delrapport Digitala vårdtjänster riktade till patienter – kartläggning och uppföljning funnit skäl till en nationell upp-följning av den vård som ges genom digitala vårdtjänster. Det är av stor vikt att fortsättningsvis följa och utvärdera den vård som ges genom digitala vård- Det är framför allt patienter i storstäderna som använder sig av digitala läkarbesök och 90 procent av dem är under 50 år. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort. Såväl landsting som privata aktörer erbjuder åtskilliga digitala vårdtjänster inom en rad olika områden – bland annat provtagning, undersökning och de digitala vårdtjänster som riktas till patienter samt förslag på hur kvaliteten på den vård som ges kan följas upp16.

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete - Myndigheten för

Det fria vårdvalet gäller. I Södermanland är primärvården gratis. Eftersom patientavgiften för digitala vårdbesök bestäms utifrån landstinget där bolaget är verksamt kan Doktor.se erbjuda digitala vårdbesök utan avgift, rapporterar Dagens Medicin. Invånare, patienter och närstående är medskapare i hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen ska även ta fram rekommendationer för vilken typ av vård och behandling som lämpar sig, eller inte lämpar sig, att hantera via digitala vårdtjänster riktade till patienter17.