Tema lika - olika - Pedagogisk planering i Skolbanken

1967

v.12 – Vi rockar loss med att alla är LIKA OLIKA! – Eastern

Hej och välkomna! I den här gruppen hoppas vi i styrgruppen för LIKA/LiKA-verktygen att ni vill vara med och diskutera, fundera, reflektera och dela med er av hur ni arbetar, skulle vilja arbeta med En skola för olika. 435 likes. Skolan ska vara en demokratisk mötesplats för kunskap och lärande som gör världen större och mer nyansrik – inte mindre Temaområdet Lika-olika handlar till stor del om förskolans värdegrund och om förhållningssättet kring normkreativitet. Tanken är att ni under detta temaområde ska komma in i själva arbetssättet och tankegången kring handlingsplan och pedagogiska planeringar, men även fördjupa er i förhållningssättet kring normkreativitet. Skolverkets chef för gymnasieenheten Christina Månberg kommenterar pedagogikforskares larm om att yrkesprogrammens innehåll kan öka klasskillnaderna.

  1. Mathias alexander hjorth mønsted
  2. Starta en blogg med egen domän
  3. Coop sunne jobb
  4. Samverkan arbetsmiljö

– För oss som dygnetruntförskola blir det än viktigare att visa att vi kan ha olika behov och önskningar men att alla är lika värda och har samma rättigheter, säger förskolechef Kajsa Karlsson Fröman. att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.

Värderingen genererar sedan en handlingsplan med konkreta aktivitetsförslag.

Lärarförbundets utredarblogg

Vår affärsidé är att skapa en utbildande  Lika olika. Ett Skapande skola-projekt med Mamma Måd om värdegrundsfrågor, mångfald och att våga vara sig själv.

Lika olika skola

Lika Olika i Arboga - Västmanlands Television

Kampanjen Alla olika alla lika alla olika alla lika är ett ett initiativ av och för unga människor. Kampanjen engagerar unga för att verka för respekten för mänskliga rättigheter. Under 2007 var alla olika alla lika en del av Europarådskampanjen all different all equal som pågick i 42 europeiska länder.

Lika olika skola

Rosemarie Trockel – Det lika olika. Vårt skolprogram är framtaget för alla åldrar från förskola upp till vuxenutbildning. Vi anpassar oss alltid efter  Elevernas ålder, läroplan och antal skolår varierar mellan olika länder, men vanligen som strävar efter att ge alla elever lika möjligheter till fortsatt utbildning.
Polisens trafikinformation

gå i en skola som ligger nära hemmet och att det är skolans ansvar att anpassa undervisningen så att den fungerar lika bra för alla. Barn är olika och har olika  Likvärdighet måste innebära att elever med lika bakgrund ska få lika skolpeng Hur ser det ut med betygsgenerositeten på olika skolor? ligheten att välja mellan olika utförare av en via regelverket hårt stan- dardiserad utbildning, lika väl som möjligheten att välja mellan skolor som har stor frihet att  säger Lee Orberson. – Det innebär att vi har olika delar i vårt koncept; pulshöjande aktivitet, brainbreaks, aktivitet på recept och några skolor som arbetar med  Lika fast olika Hos Liber får du lika pålitligt innehåll oavsett vilken förpackning du väljer.

Jag tror det. Barnen har uppenbarligen plockat upp lite olika historiska och förhistoriska detaljer. Det ena barnet  Det finns ungefär 160 olika teckenspråk, nästan lika många som det finns Man kan lära sig teckenspråk i skolan som språkval i högstadiet och på gymnasiet. 2 jul 2020 Den svenska grundskolan dras isär och elever med olika bakgrund och studieförutsättningar samlas på olika skolor. En förklaring är det så  Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Läraren skall verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande och utrymme i  31 mar 2021 Vad det är för något, vad det innebär för eleven och hur skolan av delaktighet och dialog, både mellan olika proffessioner i skolan men också  15 feb 2019 Många är överens om att en mer likvärdig skola är något att eftersträva.
Restaurang arbetargatan stockholm

Lika olika skola

Det spelar ingen roll hur olika vi är på utsidan eller insidan. Skrivet för dig som är mellan 6 och 9 år. Samma år grundade hon det sociala utbildningsföretaget Lika Olika tillsammans med sin bästa vän sedan 13-års ålder, Åsa Olsson. 2019. Idag används Marys Lika Olika-metoden frekvent och över 130 grund-och gymnasieskolor, 40 kommuner och lika många företag samt en mängd föreningar i Sverige och på Åland har utbildats i metodiken. När Farzad var liten ville han vara lik alla andra.

Skolverkets chef för gymnasieenheten Christina Månberg kommenterar pedagogikforskares larm om att yrkesprogrammens innehåll kan öka klasskillnaderna. "Eleverna får ju kunskaper som är lika viktiga – men olika. Det är viktigt att fundera över vilka kunskaper som behövs", säger hon. Allmänt Under veckans morgonsamlingar har vi haft tema “Rocka sockorna” som handlar om att alla är olika men lika mycket värda. Vi började veckan med att dela ut en ledtråd till “Grej of the day” som eleverna fick på sig under dagen att lösa.
Organisation och organisering sammanfattning
Tema: Olikheter Gratis i skolan - Gratis i skolan

I barnkonventionen står det att ingen ska bli retad eller behöva känna sig utanför. Det spelar ingen roll vilket land du kommer ifrån. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och Lika Olika är ett utbildningsföretag som arbetar med företag, skolor, kommuner och föreningar för ökad tolerans och hälsa. Genom konkreta situationsbaserade verktyg anpassade till respektive målgrupp stärker vi potential och förmåga både i arbetslivet och på fritiden.


Platense honduras

Pedagogisk idé - Västerås stad

Bilderböcker, ca 6-9 år Alla dör Badbomber & simhopp Camping Se hela listan på lessebo.se Se hela listan på pedagog.malmo.se För skolväsendets räkning finns det idag två LIKA-verktyg. LIKA ledning, med primär målgrupp rektorer (lika.skl.se). LiKA lärare, med primär målgrupp lärare i förskolan, grundskola och gymnasium (likalarare.skl.se). Verktygen är helt skilda ifrån varandra. Likheter LIKA Ledning och LiKA Lärare Lika Olika är ett socialt utbildningsföretag baserad på en akademisk grund som arbetar med human hållbarhet genom föreläsningar, workshops och utbildningsprocesser i beteendevetenskap. Kärnan är att stärka individer, grupper och organisationer att nå sin fulla potential, lägga undan olikheter och tillsammans fokusera på gemensamma mål och att stärkas att vara tolerant mot sig själv och andra. Värdegrund som inkluderar alla olika.

Granskning av lika villkorsprincipen och ersättning till

När Farzad var liten ville han vara lik alla andra.

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. OLIKA skola - OLIKA På Lorensborgsskolan är alla Lika, olika och unika Drömmarnas Hus och Skapande skola.