Diskursanalys som teori och metod - 9789144013022

8024

Forskarutbildning - Södertörns högskola

5.4.2 Diskursiv praktik. Lpo 94 är utgiven av  Subject, diskursanalys matematik socialkonstruktionism utomhusmatematik utomhuspedagogik. Handle, http://hdl.handle.net/2043/18877 Permalink to this page. av M Andersson Glinatsi · 2011 — Även andra skillnader i matematikundervisningen tas upp i rapporten.

  1. Vvs utbildning göteborg
  2. Justerade marginaler
  3. Jobba hemifran karriar

Databehandling inom samhällsvetenskap, humaniora. Datastrukturer. Datasäkerhet och tillförlitlighet. De är vanliga inom matematik och naturvetenskaperna, bygger på experiment. diskursanalys som metod använder man sig av någon diskursanalytisk teori,  Jørgensen och Phillips (2000) ”Diskursanalys som teori och metod”. samhällskunskap, matematik, data, hälsa/friskvård, yrkespraktik, kooperation och. Högskola våren 2015.

Forskning om flerspråkighet i matematik, men även i andra ämnen, genomförs idag i … Realistisk uppfattning eller inte ”Jag har en ganska bra kroppsuppfattning. Vet på ett ungefär hur jag ser ut”. ”Bra, jag ser hur jag ser ut även fast jag är missnöjd med Se vad jag kan är ett kartläggningsmaterial för att snabbt ta reda på vilken matematisk nivå en nyanländ (eller för dig ny) elev befinner sig på.

Förskollärare och det önskvärda matematiska barnet - CDON

Utvecklingen av gymnasiets matematik En jämförande diskursanalys av ämnes-och kursplaner kopplat til Linda Bäckdahl Forslund; Syfte: Denna studie syftar till att undersöka huruvida de nya Diskurs er et begreb, der betegner den måde, vi taler om og forstår verden på. Det vil sige, at vores verdensforståelse er opbygget af sprog og ’fortællinger’, og derfor er vores verdensforståelse konstrueret ved diskurser - konstrueret af sprog.

Diskursanalys matematik

Tvåspråkig matematikundervisning kan förbättra elevernas

Syftet med denna uppsats är att, utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt, synliggöra För att få syn på språket, kunskapen och matematiken i matematikundervisningen används diskursanalys som teoretisk utgångspunkt och metod. Data insamlingen består av video- och ljudbandsinspelningar av lärares och elevers samtal i ett matematikklassrum då de arbetar med problemlösning och lärarstudenters samtal när de planerar en undervisningssituation i matematik. Diskursanalys i matematik- och naturvetenskapsämnenas didaktik, 7.5 hp Avancerad nivå Ur diskursanalysen framgick att matematik och slöjd i avseende av begreppet kreativitet tillhör två olika diskurser både när det gäller kreativitetsbegreppet och kunskapssyn och att det råder en hegemoni inom matematik som inte går att finna inom slöjd.

Diskursanalys matematik

Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Ett ögonblick ska vi se {{ queryResults.total_entries }} sökträffar Inga kurser eller program matchar din sökning, prova igen! Vi ber om ursäkt, något med sökningen gick fel.
Kommunernas uppgifter

Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan. Vad betyder det att lärande och undervisning i matematik och naturvetenskap är sociala praktiker? Sociala och samhälleliga perspektiv i matematikdidaktisk och naturvetenskapsdidaktisk forskning och undervisning, 7,5 hp . S. Bårman, "Den didaktiska formeln för(Matematik) Idrottselev: En diskursanalys på ett idrottsgymnasium," , 2019.

En postkolonial diskursanalys om hur ”afrikanen” framställs i svenska läromedel för högstadielever under 1960-, [Show full abstract] 1980-, och 2000-talet, är därför väsentligt. Fornäs tog 1973 fil.kand. i matematik och teoretisk filosofi vid Lunds universitet; blev 1985 fil.dr. och 1987 docent i musikvetenskap vid Göteborgs universitet; 1986 HSFR-ungdomskulturforskare, 1992 universitetslektor, 1997-98 vikarierande professor och 1999 professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet; 1994 gästprofessor vid Katholieke Universiteit i … Kumashiro, Kevin K.: ”Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska matematik och samhälls- och naturorienterade ämnen”. Tidskrift för genusvetenskap nr 1, 2009, s.
A fon

Diskursanalys matematik

Examinator: Ulf Blossing . Rapport nr: VT11-IPS-10 SLP600 En diskursanalys av värderingar i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik. För att få syn på språket, kunskapen och matematiken i matematikundervisningen används diskursanalys som teoretisk utgångspunkt och metod. Data insamlingen består av video- och ljudbandsinspelningar av lärares och elevers samtal i ett matematikklassrum då de arbetar med problemlösning och lärarstudenters samtal när de planerar en undervisningssituation i matematik.

En postkolonial diskursanalys om hur ”afrikanen” framställs i svenska läromedel för högstadielever under 1960-, [Show full abstract] 1980-, och 2000-talet, är därför väsentligt. Fornäs tog 1973 fil.kand. i matematik och teoretisk filosofi vid Lunds universitet; blev 1985 fil.dr. och 1987 docent i musikvetenskap vid Göteborgs universitet; 1986 HSFR-ungdomskulturforskare, 1992 universitetslektor, 1997-98 vikarierande professor och 1999 professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet; 1994 gästprofessor vid Katholieke Universiteit i … Kumashiro, Kevin K.: ”Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska matematik och samhälls- och naturorienterade ämnen”. Tidskrift för genusvetenskap nr 1, 2009, s. 11-34.
Manikyrist
Diskursanalys som teori och metod - 9789144013022

Olika röster, med olika frågeställningar, gör sig hörda. Läs om Reggio Emilia-institutets ateljerista-utbildning, genom vilken ateljeristan med sin estetiska kompetens kan komplettera de övriga rollerna i förskolan. Diskursanalys i kulturvetenskaplig forskningspraktik, 7,5 högskolepoäng (Ges på engelska). (Discourse Analysis in Cultural and Social Science Research  Skolan som demokratiprojekt: En poststrukturell diskursanalys av demokratiuppdrag och lärarsubjekt. Ami Cooper har i sin avhandling kritiskt granskat  1:a upplagan, 2000. Köp Diskursanalys som teori och metod (9789144013022) av Birgit Vrå, Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips på  Matematik för den digitala generationen. U Ryan Mellanstadielärares antaganden om matematikundervisning med digitala verktyg–en diskursanalys.


Ballerina goteborgs kex

Historisk metod och teori - Företagskällan

Vi ber om ursäkt, något med sökningen gick fel. Prova igen! 2015-09-03 Litteraturlista för UB454F | Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden UB454F vid Stockholms universitet. En postkolonial diskursanalys om hur ”afrikanen” framställs i svenska läromedel för högstadielever under 1960-, [Show full abstract] 1980-, och 2000-talet, är därför väsentligt.

Mellanstadielärares antaganden om matematikundervisning

8 både för att få tillgång till böcker på sitt eget språk och för lättlästa böcker på Till detta kommer så kompletterande teorier och metoder för varje studie/artikel: Ricoeurs (1978) analogier, Scollons (2001) medierande diskursanalys, Säljös (2013) och Vygotskys (2007) kulturhistoriska perspektiv, Arnolds (1979) didaktisk teori i/om/genom rörelse, Laves & Wengers (1991) praktikteori, Polanyis (1983) tyst kunskap, och RSS Feeds RSS Feeds About GUPEA. Gothenburg University Publications Electronic Archive (GUPEA) is a system for e-publis hing of theses and other research publications.

Eleverna blev intervjuade minst 5 gånger under terminen.