Tillsynsbesöket vid Linköpings universitet

8517

Nytt i utbildningsplanen: Läkarprogrammet: Medicinska

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13) Beslut och riktlinjer 1.5 Beslut om kurs-och utbildningsplaner, kurslitteratm· samt utseende av examinatorer m.m (n, s och i) studieplan/ studiegång eller programansvarig läk) HISTORISKT. 11.u LINKÖPINGS UlllVERSITET LINKÖPINGS UNIVERSITET dnr LiU-2019-00329 och LiU-2019-00330 2 Se beslut 2019-01-01, dnr LiU-2019-00329 och LiU-2019-00330 Utbildningsplan för program med start HT18. Programkod: MYLÄK Högskolepoäng: 330 Diarienummer: 513-1446-09 Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten Beslutad av: Medicinska fakultetsnämnden, 2012-08-30 Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd DNR LiU-2019-00354 FSM 2019-1 p 8 BESLUT 3(6) 1.4.5 Beslut om fakultetsspecifik del av kursvärderingar (s) FSM, får vidaredelegeras UN 1.4.7 Beslut om att ställa in en kurs i enlighet med de riktlinjer rektor beslutar (s) FSM Dekanus 1.5 Beslut om kurs- och utbildningsplaner, kurslitteratur samt utseende av examinatorer m.m (n, s och i) 4. Den som före den 1 juli 2001 har påbörjat en utbildning huvudsakligen enligt den utbildningsplan för grundskollärarutbildning som gällde den 30 juni 1993 (UHÄ 1988-05-31) men saknar praktisk-pedagogisk utbildning har rätt att få sådan utbildning enligt äldre bestämmelser till utgången av år 2003.

  1. Samtalsterapeut falkenberg
  2. Placebo motsats
  3. Häxprocesserna i europa
  4. Fysisk antropologi utbildning
  5. Quality assurance manager
  6. Kate atkinson transcription
  7. Sistema matlådor
  8. Schemavisaren skola24 stockholm
  9. Polisloner
  10. Oljepriset historisk utveckling

c 2 programspecifik utbildningsplan c 2.1 Mål Y-programmet syftar till att utbilda civilingenjörer som skall kunna arbeta vid den internationella teknikfronten och där befästa och förstärka kompetensen inom svensk industri och offentlig verksamhet. Kursadministration. Helsingborg Simon Heissler Tel: 042 - 35 66 15 simon.heissler@med.lu.se. Lund Eva Andersson Tel: 046 - 222 89 55 eva.andersson.8603@med.lu.se Ersätter tidigare Dnr LiU-2009-00359, fastställd 2009-02-26. Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning fö ;r  4 Var finns information? www.lith.liu.se/val www.lith.liu.se/sh.

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2016. Utbildningsplan fram till VT2016 johan.jager@liu.se Senast uppdaterad: Mon Aug 13 13:55:56 CEST 2018.

Att bedöma och sätta betyg - DiVA

LiU har beslutat om successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2020. Men med hänsyn till rekommendationerna om avstånd och större samlingar, tillåts fortsatt tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner. biblioteket@liu.se. Biblioteket på liu.se Biblioteket Söka och låna Databaser Guider och stöd Publicering.

Utbildningsplan liu läk

ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Kärna • Region

Därför kan du anpassa och visa utbildningsplanen på olika sätt för att få personlig information. Sidansvarig: gunilla.holmstedt@liu.se Senast uppdaterad: Mon Jan 20 16:11:49 CET 2020 Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09 Utbildningsplanen är fastställd av Filosofiska fakultetsstyrelsen 2006-08-30.

Utbildningsplan liu läk

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning fö ;r  4 Var finns information? www.lith.liu.se/val www.lith.liu.se/sh. Var finns information?
Skriv artiklar tjäna pengar

Ge en bred teoretisk grund och "långsiktig" kunskap. c 2 programspecifik utbildningsplan c 2.1 Mål Y-programmet syftar till att utbilda civilingenjörer som skall kunna arbeta vid den internationella teknikfronten och där befästa och förstärka kompetensen inom svensk industri och offentlig verksamhet. Kursadministration. Helsingborg Simon Heissler Tel: 042 - 35 66 15 simon.heissler@med.lu.se.

Därför kan du anpassa och visa utbildningsplanen på olika sätt för att få personlig information. c2 PROGRAMSPECIFIK UTBILDNINGSPLAN. c2.1 Mål Utöver de allmänna målen för högskoleingenjörsexamen gäller följande särskilda mål: Utbildningen syftar till att uppehålla och utveckla den kompetens, som fordras för att effektivt och tidsenligt utnyttja teknik i samhällets och individens tjänst. pecialisttjänstgöring som undertecknas av ST-läka verksamhetschefen. ST-läkaren åtar sig - ta ansvar för att upprätta en skriftlig utbildningsplan verksamhetschef. - att.
Gratis kurser helsingborg

Utbildningsplan liu läk

15 mars - 15 april) Industrial Engineering and Management Intelligent Transport Systems and Logistics Sustainability Engineering J Jacob Wikner , E-post: Jacob.Wikner@liu.se, Telefon: +46-(0)13-284044 Kontaka oss gärna för att veta mer om innehållet i elektronikprofilen och alla kurser med dess möjliga val och kombinationer. Stora valmöjligheter inom profilen är möjliga för att välja den specialisering som man önskar. Mer om elektronik hos oss Psykoterapeutprogrammet är till för dig som har jobbat minst två år inom vårdande yrke med psykoterapeutiskt arbetssätt, uppfyller kraven för grundläggande samt särskild behörighet, och vill vidareutbilda dig till legitimerad psykoterapeut. Översikt över utbildningsplanen. Utbildningsplan. Utbildningsplan från 2016-07-01. Utbildningsplan från 2016-07-01, reviderad 2018-05-08.

Utbildningsplan EK 21-24 LIU.xlsx Author: GYKTLIM Created Date: 11/11/2020 8:42:10 AM DNR LiU-2019-00354 FSM 2019-1 p 8 BESLUT 3(6) 1.4.5 Beslut om fakultetsspecifik del av kursvärderingar (s) FSM, får vidaredelegeras UN 1.4.7 Beslut om att ställa in en kurs i enlighet med de riktlinjer rektor beslutar (s) FSM Dekanus 1.5 Beslut om kurs- och utbildningsplaner, kurslitteratur samt utseende av examinatorer m.m (n, s och i) JavaScript krävs. JavaScript krävs. Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat. I hjälpen för webbläsaren ser du om webbläsaren har stöd för JavaScript eller hur du aktiverar JavaScript. Utbildningsplanen för LIU-fotboll ska utgå från rubrikerna i modellen nedan och ska ligga till grund för både enskilda träningspass och långsiktig planering.
Nok sell off


10 jobb som matchar Doctor i Linköping, Östergötland, Sverige

Antagna ht 2005 ej tillgänglig via denna sida. Sidansvarig: ulrika.frisk@liu.se Senast uppdaterad: Thu Mar 02 11:04:42 CET 2017 Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. biblioteket@liu.se. Biblioteket på liu.se Biblioteket Söka och låna Databaser Guider och stöd Publicering. Följ oss Twitter Instagram Aktuellt på biblioteket.


Kon tiki documentary

Tillsynsbesöket vid Linköpings universitet

Sidansvarig: gunilla.holmstedt@liu.se Senast uppdaterad: Mon Jan 20 16:11:49 CET 2020 Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09 Utbildningsplanen är fastställd av Filosofiska fakultetsstyrelsen 2006-08-30. Dnr LiU 981/06-41 Utbildningsplanen gäller för de studerande som antas till höstterminen 2007. Sidansvarig: Karl Wahlin Senast uppdaterad: 2009-10-20 Kursadministration. Helsingborg Ulla Hellström Tel: 042-4061686 Ulla.Hellstrom@skane.se.

Avsugning Söderköping Här Finns Sveriges Bästa Sjukhus

Tentamensresultat Tentamensresulttjänsten finns numera i studentportalen i Lisam. This service now exists in the student portal in Lisam. Utbildningsplanen är fastställd av Filosofiska fakultetsstyrelsen 2006-08-30.

Utbildningsplan. Utbildningsplan från 2016-07-01 · Utbildningsplan från 2016  Utbildningsplan från 2007-07-01 (PDF 238 kB) · Utbildningsplan till och med 2007-06-31 (PDF 40 kB) Sidansvarig: samordnareLAK@medfak.liu.se Tryck: Februari 2017:1, LiU-tryck, Linköping. Foto: David Einar, Peter Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen, 60 hp. Logoped, 240 hp. Läkare utbildningsplan för läkarprogrammet. 32 Utbildning på  fakulteten (nedan LiU) gemensamt kallade parterna.