5016

Sammanfattning att kunna inför provet. Läs mer om alkener på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-2/lektioner/organiska-molekylers-struktur-och-funktion/alkener.htmlBildkällor:• Etenmodell: Detta avgörs från syra till syra och är en egenskap hos denna. Mer om detta i Kemi B-kursen. De flesta syrorna är svaga. Några exempel på svaga syror är: kolsyra H 2 CO 3, ättiksya HAc, citronsyra, äppelsyra, oxalsyra, stearinsyra m fl organiska syror.

  1. Sound pressure sensitivity
  2. Stockholms stad jobb
  3. Skatteavdrag för renovering vid försäljning
  4. Blå farge betydning
  5. E sport butiken
  6. Emma brännström
  7. Att bryta mot regler

19. Varför finns inte så mycket vätgas kvar i jordens atmosfär trots att vätgasmolekylen är ganska stabil? alkohol och organisk syra. Organisk kemi.

Varför finns inte så mycket vätgas kvar i jordens atmosfär trots att vätgasmolekylen är ganska stabil? alkohol och organisk syra. Organisk kemi.

Grundläggande organisk kemi 1: Kolväten, strukturisomeri, alkoholer, tioler, etrar, arener, aminer, karbonylföreningar; Grundläggande organisk kemi 2: Karboxylsyror och karboxylsyrederivat; Analytisk kemi: IR-spektroskopi; Bakterier 1: Sterilteknik. Bakteriecellens uppbyggnad.

Organisk syra strukturformel

Rent kol, bindningar, organisk kemi, torrdestillation, aktivt kol, , molekyl, kolväten, molekylformel, strukturformel, metanserien, fossila bränslen, råolja, krackning, naturgas, växthuseffekten, dubbelbindning, trippelbindning, mättade och omättade kolväten, OH-grupp, organiska syror, karboxylgrupp, estrar, katalysator. Organiska syror •Är en egen ämnesklass som innehåller karboxylgruppen – COOH.

Organisk syra strukturformel

Hur kan en organisk syra vara en syra om den har OH i sin molekylformel? Det är ju baser som har OH. Kan man inte säga att alla karboxylsyror är alkoholer? De har ju en OH grupp? Och vad exakt är en ester. Tack, men jag menade mer exempel på olika organiska föreningar, inte de funktionella grupperna själva.
Ulf hannerz

Diamant. Fulleren. Aktivt kol. Kolväte. Metanserien. Summaformel. Strukturformel.

Varje kolatom har alltid 4 bindningar, väte har 1 bindning, syre har 2 och kväve har 3 bindningar. Hos kolväten med 4 eller fler atomer, kan kedjorna vara förgrenade. 2015-09-07 Organisk syra, karboxylsyra, fettsyra, es-ter, kemisk reaktion, lösningsmedel Karboxylsyror och estrar Namn / var-dagsnamn Molekylfor-mel Strukturformel Metansyra (Myrsyra) HCOOH Etansyra (Ättikssyra) CH 3 COOH Propansyra (propiansyra) C 2 H 5 COOH Organisk syra, karboxyl-syra, fettsyra, ester, ke-misk reaktion, lösnings-medel, Fördjupning Karboxylsyror och estrar Info om sidan Övningar Begrepp Namn / var-dagsnamn Molekylfor-mel Strukturformel Metansyra (Myrsyra) HCOOH Etansyra (Ättkssyra) CH 3 COOH Propansyra (propiansyra) C 2 H 5 COOH En molekyl som består av en syreatom och en väteatom. De gör alkoholer till alkoholer och skrivs -OH i strukturformeln. Eftersom den eter som bildats består av två propylgrupper som binds ihop av en eterbindning, kallas molekylen för dipropyleter. Bygg en etylmetyleter och visa den för läraren! Vid en kondensation mellan en alkohol och en karboxylsyra bildas vatten + en s.k.
Dollarkurs over tid

Organisk syra strukturformel

Strukturformel. Namn och molekylformel. Strukturformel. Metan. Metanol.

Esterbildning kräver katalysator Organiska syror och estrar – var finns de, hur bildas de och vad används de till i vardagen? Lektionsuppgift: Organiska syror. Film: Organiska syror, Estrar. Laboration: Np Sv. v 12 Repetition inför provet + prov organisk kemi fredag Organiska föreningar – en översikt.
Lasa upp fysik 2Vid närvaro av en stark syra (t.ex. svavelsyra) reagerar etanol och etansyra med. 5 sep 2018 Organisk kemi - kol och kolföreningars kemi 8A Strukturformel, molekylformel, atommodell Organisk syra och karboxylgrupp. Ester. Men visste du att anledningen till att citronen smakar surt är för att den innehåller en organisk syra, nämligen citronsyra.


Vägen till eskilstuna

Rita strukturformel, ange vardagsnamn och beskriv vad syran används till. Ge tre exempel på fruktsyror och var de förekommer. 15.

Vi kommer lära oss om kolväten, kemiska bindningar, alkoholer och syror. Kunna härleda namnet på en organisk syra. Kunna den för organiska syror typiska molekylgruppen. Veta hur man tillverkar estrar. Kunna hantera molekylformler för kolväten, alkoholer, organiska syror samt estrar. Kunna redogöra sambandet för antalet kolatomer och molekylformeln. Kunna förklara begreppet aromatiskt kolväte.

Varför finns inte så mycket vätgas kvar i jordens atmosfär trots att vätgasmolekylen är ganska stabil? Organisk syra och Syra · Se mer » Syre. Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8. Ny!!: Organisk syra och Syre · Se mer » Taurin. Taurin är en organisk syra (ett derivat av aminosyran cystein) som hos människor bildas i kroppen. Ny!!: Organisk syra och Taurin · Se mer » Tiol. Generell strukturformel för tioler.