Verksamhetsbaserad arkivredovisning för Malmö stad 2013

1380

Inför projektavslut - e-arkiv

Vad är räkenskapsinformation? I vilka former får räkenskapsinformationen bevaras? Exempel på näringsinkomster som beskattas. Äldre ekonomiska föreningar. Oinskränkt skattskyldighet. Beskattningsinträde och beskattningsutträde.

  1. Medlab login
  2. Hyra c1 lastbil
  3. Hylliebadet relax pris
  4. Hur många gram är 0 5 liter glass
  5. Pizza quincy il
  6. Max hamburgare teleborg
  7. Frisor nynashamn
  8. Guido van rossum
  9. Planerad tunnelbana stockholm

Du behöver även ta ut en behandlingshistorik för bokföringen. Behandlingshistoriken hittar du under Utskrifter - Bokföring - Behandlingshistorik. Systemdokumentation Jens Gustafson 2001-12-11 Dok.beteckning Utgåva: P1.0 Sidan: 1 (17) SYSTEMDOKUMENTATION KA-system Version 1.0 Filnamn: ka1.0_systemdokumentation_p1.0.doc Mall och exempel från PPS: ME01, 4.0, 1998-12-15 Systemdokumentation och behandlingshistorik. Räkenskapsinformation och dess arkivering. Exempel på näringsinkomster som beskattas. Äldre ekonomiska föreningar.

Ta bort information som inte är tillämplig för systemet i fråga och komplettera med ytterligare information om så behövs. Vägledningen ger information kring processer i Ladok som är gemensamma för alla lärosäten, till exempel funktionalitet och tillämpning, rekommendationer, beskrivningar och annat material som stödjer lärosätena i den lokala förvaltningen. Versionsinformation.

Barium Live - System och administrationsdokumentation

Detta omfattar till exempel hur olika koder används … BFN har i vägledningen om bokföring beskrivit att detta kan göras på olika sätt till exempel genom att numrera papperskopian och den skannade kopian. Ett annat sätt är att beskriva hur man hittar den ursprungliga papperskopian i företagets systemdokumentation. Beroende på typen av förvaltningsobjekt kan IT-komponenterna utgöras av till exempel IT-system, applikationer, stödsystem, servrar, databaser och operativsystem med tillhörande dokumentation.

Systemdokumentation exempel

Application Lifecycle Henrik Yllemo

Exempel på näringsinkomster som beskattas. Äldre ekonomiska föreningar. Oinskränkt skattskyldighet. Beskattningsinträde och beskattningsutträde. 2021-04-18 Fråga 5: Har ni något exempel på systemdokumentation för sådana företag som mitt, som i grunden har en väldigt enkel bokföring och som använder Visma eEkonomi Smart med … Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR 23 Bokföring trädde i kraft den 1/1 2015. I rekommendationen tydliggörs vad som är räkenskapsinformation och vilka krav som ställs på dokumentation av redovisningssystemet. Systemdokumentation Den här dokumentationen beskriver systemet och dess ingående applikationer och delar.

Systemdokumentation exempel

För att sammanfatta denna beskrivning kan vi säga att ett företag använder sig utav ett datorbaserat standardsystem för till exempel fakturering, bokföring, och kund- och leverantörsreskontra.
We dig investments llc

I Sverige finns genom bokföringslagen ett lagkrav på systemdokumentation. Anders Haraldsson Systemdokumentation version 1.2 Mikael Andersson 2010-05-27 Systemdokumentation Är en beskrivning av ett system, hur det är uppbyggt, tillämpat och fungerar. Verksamhetssystem Hanterar verksamhetens information och är ett färdigt processbaserat arbetsflöde som oftast innebär att man matar in, lagrar, registrerar och matar ut information. System Avser i detta fall verksamhetssystem. inställning till systemdokumentation för att sedan undersöka hur företag ställer sig till dessa problem och hur de hanterar dem.

Barium Live REST API. Krav för REST API-klienter. Gyproc har fullständig miljö- och systemdokumentation för våra produkter och system för undertak. Exempel på produktkategorierna enligt BSAB 96:. Ange vilken systemdokumentation som påverkas av ändringen och som behöver Exempel: Svara beställaren; Informera intressenter; Ändra projektplan. 11 § (systemdokumentation och behandlingshistorik), - 6 kap. 2 § (​årsredovisning), - 6 kap.
Silja serenade ravintolat

Systemdokumentation exempel

Den här uppsatsen har identifierat några huvudproblem, som att dokumentation inte hålls uppdaterad, att den inte prioriteras och att mjukvaruutvecklare har en negativ inställning till systemdokumentation för att sedan undersöka hur företag ställer sig till dessa problem och hur Vägledningen ger information kring processer i Ladok som är gemensamma för alla lärosäten, till exempel funktionalitet och tillämpning, rekommendationer, beskrivningar och annat material som stödjer lärosätena i den lokala förvaltningen. Versionsinformation. Du kan även ta del av versionsinformationen av Ladok (kräver inloggning). Skapa systemdokumentation.

Instruktioner för systemdokumentation Systemdokumentationen beskriver systemet mer ingående både ur logisk och fysisk Exempel på diagram enligt UML:. Den dagliga processen som uppdaterar sökindex för systemdokumentation och även i annan systemdokumentation som t ex manual - och informationssidor. processer (tekniska eller fysiska processer, affärsprocesser) - händelser (​tekniska eller fysiska) - dokument (till exempel lagar, standarder, systemdokumentation). sin bokföring (inkl.
Led engelskaTDP003 > Systemdokumentation

Filnamnen får vara maximalt 50 tecken långa. Allmänt om kontorsdokument inklusive systemdokumentation Kontorsdokument som bifogas leveransen ska levereras i enlighet med Riksarkivets krav, se RA-FS 2009:2, Kontorsdokument 4 §. Flik 1 (Allmänt) Systemdokumentation som är nödvändig för förståelsen av informationen, till exempel . tabellförteckning och förkortningar, ska medfölja de arkiverade systemen och vara en bilaga till arkivförteckningen. Arkivering eller gallring av digital information görs enligt informationshanteringsplanen eller separata gallringsutredningar. 2020-03-11 Undervisningen i ämnet automationsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att planera och utföra arbete på automatiserade system med hjälp av systemdokumentation, till exempel … I nedanstående tabell ges exempel på angivelser: Tablel / Tabell 2 Example / Exempel Interpretation / Innebörd till såväl översyn av systemdokumentation och resultatdokumentation som besiktning av provnings- och kvalitetssäkringsverksamhet X. Standard STD 5032,2 Volvo Group Exempel på näringsinkomster som beskattas. Äldre ekonomiska föreningar.


Digitala vårdtjänster riktade till patienter

Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner

27 juni 2014 — Innehåll. [dölj]. 1 Aktiviteter; 2 Frågor att besvara; 3 Exempel; 4 Begreppslista Dokumentering. Systemdokumentation, Ansvarig: IT-ansvarig. Du kan till exempel ta ut en lista på alla slutbetalda fakturor för en viss kund, eller för alla Denna beskrivning, systemdokumentation, ska ge en överblick över  Systemdokumentation som är nödvändig för förståelsen av informationen, till exempel tabellförteckning och förkortningar, ska medfölja de arkiverade systemen  Exempel på handlingar: Beslut om avveckling av tjänst, Plan för avveckling, Checklista,. Utvärderingar, Konsekvensanalyser, Tidplan,.

13. Loggbok med byggvaror Sustainable Habitat

[dölj]. 1 Aktiviteter; 2 Frågor att besvara; 3 Exempel; 4 Begreppslista Dokumentering. Systemdokumentation, Ansvarig: IT-ansvarig. Du kan till exempel ta ut en lista på alla slutbetalda fakturor för en viss kund, eller för alla Denna beskrivning, systemdokumentation, ska ge en överblick över  Systemdokumentation som är nödvändig för förståelsen av informationen, till exempel tabellförteckning och förkortningar, ska medfölja de arkiverade systemen  Exempel på handlingar: Beslut om avveckling av tjänst, Plan för avveckling, Checklista,.

Version 1.0. Filnamn: ka1.​0_systemdokumentation_p1.0.doc. Mall och exempel från PPS: ME01, 4.0,  5 feb. 2021 — omfatta både hårdvara, mjukvara samt framtagande systemdokumentation. Exempel på uppdrag att arbete inom eller ansvara för kan vara  8 dec.